Nabídkové řízení

Nabídkové řízení

Máte zájem o zaplacení licence televize Kozoom pro Váš klub/hernu? Zúčastněte se nabídkového řízení které vypsal VV ČMBS. Viz příloha.

VV ČMBS

Pozdržení výroby průkazek

Vážení sportovní přátelé.

Máme zde pro Vás jednu informaci z matriky. Výroba průkazek bude pozdržena do vyřešení technologických potíží. U podaných žádostí dojde k aktivaci navrhovaných členů, pro jejich možné okamžité zapojení do soutěží ČMBS. Pevně věříme v brzké řešení problému.

 VV ČMBS

Bez titulku

Nový nástroj ČMBS

Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu schválil od 1. 1. 2015 nový nástroj pro potřeby svazu. 

Bez titulku

Seznam zakázaných látek a metod 2015

Do rubriky dokumenty byl přidán seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2015.

VV vyzývá všechny členy k prostudování příslušných seznamů. Kontroly se týkají i našeho svazu. Poslední kontrola na doping a nefér metody proběhla minulý týden va svazu šachu.

Seznamy jsou i přílohou této zprávy.

VV ČMBS

Editace v matrice ČMBS

Editace v matrice ČMBS

Další úpravou elektronické matriky jsme se posunuli do fáze možnosti samostatně editovat data v matrice.

A to jak na úrovni klubu, kdy tuto možnost má zástupce klubu, tak i na úrovni jednotlivých členů. V tomto případě se stačí zaregistrovat na hlavní stránce ČMBS, přihlásit a v levé kolonce menu se objeví rubrika "Moje údaje v matrice", kde je možné opravovat údaje.

V případě nejasností se prosím kdykoliv obraťte na GS ČMBS.

VV ČMBS

Jednání VV ČMBS

Jednání VV ČMBS

Dne 23.10.2014 proběhlo v Praze další jednání VV ČMBS.

Jedním z hlavních bodů tohoto zasedání bylo jednání o nově navrhovaném projektu "Dáme kulec", který by měl oslovit zejména amatéry, rekreační hráče a mládež. Projekt byl podmíněně schválen a vstupuje tedy do další etapy. Vše podstatné, co na jednání VV proběhlo, naleznete v zápisu z tohoto jednání, který je uložen na hlavní stránce ČMBS v záložce dokumenty.

VV ČMBS

Valná hromada sekce poolbilliard

V příloze naleznete pozvánku a podklady ke svolání VH ČMBS - sekce pool dne 8.11.2014 v Praze.

Bez titulku

Jednání VV ČMBS

Dne 20.8.2014 proběhlo další jednání Výkonného výboru Českomoravského billiardového svazu. Jednání proběhlo v Praze v restauraci Antal. Hlavními body jednání bylo rozdělení první části dotací na mládež, hospodaření sekcí a další. Zápis z tohoto jednání je vyvěšen v dokumentech.

VV ČMBS

Bez titulku

Jednání VV ČMBS

Dne 22.5.2014 proběhlo jednání Výkonného výboru Českomoravského billiardového svazu.

Hlavním bodem jednání byly dotace z ČOV a jejich následné využití. 

Zápis z tohoto jednání je vyvěšen v dokumentech.

VV ČMBS

Bez titulku

Jednání na ČOV - peníze na mládež

Dne 5.6.2014 se v sídle ČOV v Praze konalo jednání zástupců svazů a organizací, kteří byli osloveni, jako možní žadatelé o peníze na mládež, které od letošního roku začal rozdělovat ČOV.

Schůzku řídil mistopředseda ČOV Filip Šuman. Dále byli přítomni místopředseda ČOV pro ekonomiku Libor Varhaník, generální sekretář ČOV Petr Graclík a koodinátorka pro tuto problematiku za ČOV Naďa Černá. Z devatenácti pozvaných zástupců svazů jich bylo přítomno osmnáct. Náš svaz na tomto jednání zastupoval František Nejedlo.

Na tomto jednání se rozhodovalo o klíči pro dělení financí na mládež, mezi subjekty mimo státem dotovanou osmdesátku sportů. Výstupem z diskuze byl navržený klíč v poměru 30% paušalní částka rozdělaná mezi všechny žadatele splňující podmínky rovným dílem a 70% podle aktivní členské základny mládeže do 19 let. Dále byl stanoven strop čerpání pro jeden svaz a to ve výši 15% z celkové částky.

VV ČMBS by rád touto cestou poděkoval všem, kteří se zasloužili o další, ne zrovna zanedbatelný, tok peněz do sportu. 

VV ČMBS

Starší

Ankara Escort, istanbul Escort, Ankara Rus Escort